Jeans Lipstick
нова концепция червила, със специален дизайн, подходящи с модни джинси

Код: 872960
кутия 380-402
(36 броя, 12 цвята в кутия)
Цена: 70.27 лв

Код: 872380÷872402
1 брой
Цена: 2.04 лв.